Uansett hva slags lån du søker om må du være 18 år. Personer under 18 år kan ikke ta opp gjeld i Norge, verken med eller uten sikkerhet. Når det gjelder forbrukslån er det et sprik mellom aldersgrensen hos ulike lånetilbydere. Noen gir lån til 18-åringer, mens andre har en aldersgrense på 25 år.

Kort om forbrukslån

Forbrukslån er enkelt forklart et lån uten sikkerhet hvor bankene ikke ber om garanti for pengene. Du kan låne inntil 600 000 kroner uten å stille med sikkerhet i bolig eller annen eiendom. Det er heller ikke nødvendig med egenkapital, og etableringsgebyret trekkes fra summen du får utbetalt. Med andre ord er forbrukslånet fleksibelt og tilgjengelig for en større gruppe låntakere enn boliglån.

Forbrukslån og aldersgrense

Alder er ett av kravene som stilles til låntakere. Du må være minst 18 år, men på grunn av risiko ved forbrukslån har flere banker valgt å øke aldersgrensen. Både 20, 23 og 25 år er aldersgrenser du vil møte når det gjelder lån uten sikkerhet. Hvilken bank som har hvilken aldersgrense, er det derimot ikke like enkelt å finne ut av.

Gjennom en oversikt over forbrukslån kan du se hva som er den laveste aldersgrensen hos ulike lånetilbydere. Dessverre er tradisjonelle banker som DNB, Sparebanken og Nordea ikke inkludert i slike oversikter. For å finne ut av deres krav må du klikke deg inn på nettsiden deres.

Lån til 18-åringer

Av i alt 26 ulike tilbydere av forbrukslån er det kun tre av disse som har en aldersgrense på 18 år. Er du mellom 18 og 20 år er det derfor lurt å benytte seg av en lånemegler om du skal ta opp lån. Lånemegleren sender søknaden din til alle bankene de samarbeider med, og øker dermed sjansen din for å få innvilget lån.

Er du under 20 år kan du også velge å søke om kreditt fremfor forbrukslån. Flere banker tilbyr nemlig spesielle kredittkort for personer under 20 år. Hvilke krav som stilles for å kvalifisere til en slik løsning varierer fra bank til bank. En hovedregel er at du ikke kan ha betalingsanmerkninger, og må kunne betale tilbake den brukte kreditten innen en bestemt periode.

Lån til de mellom 20 og 23 år

Er du over 20 år og har en stabil inntekt, kan du søke om forbrukslån hos de fleste av tilbyderne på det norske markedet. Grunnen til at flere banker og aktører har valgt å sette opp aldersgrensen er risiko. Unge under 20 år er gjerne studenter eller lærlinger med lavere inntekt enn etablerte personer. Eldre mennesker har altså ofte økt sannsynlighet for å kunne betjene lånet, og viser en lavere risiko for mislighold og potensielle inkassosaker.

Er du mellom 20 og 23 år kan du også få innvilget en høyere låneramme enn personer under 20 år. Dette kommer veldig an på din årlige inntekt, samt hvor mye lån du har fra før. En nyutdannet student på 23 år har for eksempel ofte studielån, noe en ferdigutdannet faglært på samme alder ikke har.

Lån for de over 25

Er du over 25 år kan du søke om forbrukslån der du måtte ønske. Dette er den øverste aldersgrensen når det gjelder minstealder. Denne aldersgruppen kan også oppleve å få bedre vilkår enn de yngre, da lav alder regnes som en høy risiko. Jo eldre du er, dess mer stabil regnes livssituasjonen din for å være, og du utgjør en lavere risiko for banken.

Øvre aldersgrense på forbrukslån

I tillegg til en nedre aldersgrense har flere banker også valgt å ha en øvre aldersgrense på lån uten sikkerhet. De fleste har valgt å sette denne til 100 år, mens enkelte har valgt nærmere pensjonsalder. 69 og 70 år er gjengangere i bankene som har satt et lavere tak på låntakers alder. Dette betyr at du har mindre sjanse for å få innvilget lån til forbruk dersom du er over 70 år.

Oppsummering

Det finnes både en nedre og en øvre aldersgrense for forbrukslån. For å kunne ta opp lån og ha gjeld må du være 18 år gammel. Du vil derimot oppleve at flere banker ikke vil innvilge lån før du har blitt 20 år gammel. Likevel fines det noen få aktører med en høyere aldersgrense enn dette.