Den som skal ta opp et forbrukslån må forsikre seg selv om at de er i stand til å nedbetale lånet pluss medfølgende renter. Det er svært viktig å klare de månedlige betalingene, samt å unngå mislighold. Med en klar og overkommelig nedbetalingsplan blir det hele mye enklere for låntaker.

Renter på forbrukslån

Med forbrukslån stiller ikke låntaker bolig eller andre eiendeler i sikkerhet. Lånet er med andre ord usikret, noe som betyr at lånutsteder krever en ganske høy rente. Satsen varierer, men det er vanlig at effektiv rente ligger mellom 12 og 14 %. Når lånet en gang er ferdig nedbetalt har du dermed betalt tilbake en høyere sum enn du lånte.

Lag en plan for nedbetaling av forbrukslån

Forberedelsene til nedbetaling av forbrukslån bør begynne lenge før du takker ja til et lånetilbud. Så snart du vet hvor mye du vil ende opp med å måtte betale i måneden, sørg for at du klarer de månedlige avdragene. Lag et budsjett og hold deg til det. Øvrige tips vi kan nevne inkluderer:

  • Betal gjerne mer per måned enn banken krever
  • Kutt ned på mindre essensielle utgifter
  • Hold deg motivert betalingstiden igjennom

Jo raskere et lån er tilbakebetalt, desto billigere er det. Slik er det med alle lån, og spesielt forbrukslån grunnet den høye renten. Ved å huske på dette har du et godt motiv for å holde deg til nedbetalingsplanen og klare det månedlige avdraget. Enkelte långivere lager planen for deg, mens andre lar deg styre den selv. Dersom din bank lar deg bestemme selv hvor lang nedbetalingstiden er, gjelder det å gjøre den så kort som mulig.

Fordelene ved å betale ekstra

Dersom du hver måned betaler ned mer enn banken krever vil summen være den samme, men du vil likevel bli raskere ferdig med nedbetalingen. Dette er fordi du sparer deg for en del rentekostnader. I tillegg viser du overfor både deg selv og långiver at du er en stødig betaler.

Som låntaker risikerer du at lånet inkluderer løpende gebyrer, som faktura-, termin-, og etableringsgebyr. Slike utgifter unngår du i varierende grad avhengig av hvor mye du reduserer nedbetalingstiden. Et eksempel er termingebyr som normalt legges på hvert månedlige avdrag. Jo færre måneder som brukes på nedbetaling, dess færre termingebyr ender du opp med å betale. I lengden kan du spare mye penger på dette.

Konsekvensene av mislighold

Låntakere som slurver med nedbetalinger av forbrukslån, er dessverre et vedvarende problem både i Norge og andre land. Det har det vært i svært lange tider, til tross for at sikkerhetstiltakene for å unngå mislighold blir strengere. Långivere er i dag pålagt å kredittvurdere alle søkere, for å sørge for at individer som ikke er økonomisk skikket ikke får innvilget lån.

Faktorer som påvirker kredittsjekk inkluderer:

  • Inntekt
  • Alder
  • Eventuelle betalingsanmerkninger
  • Norsk statsborgerskap

Skulle du som låntaker komme dårlig ut av en kredittsjekk vil du ikke få innvilget lån. Søkere med utilstrekkelig betalingsdyktighet kan fort havne i en personlig økonomisk krise det kan bli vanskelig å komme seg ut av. Det begynner med purring og inkassovarsel, og klarer du ikke betalingen nå heller, vanker det betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning blir registrert ved ditt navn ved vedvarende betalingsunnlatelse. Betalingsanmerkninger gjør det vanskelig å få lån i fremtiden, i tillegg til at pengene du skylder kan bli innkrevd med tvang. Namsmannen og rettsapparatet kan til slutt bli involvert. Heldigvis kan alt dette unngås ved at du forsikrer deg om hva du går til når du søker om forbrukslån, og aldri undervurderer viktigheten av å vise deg som en stødig og kompetent kunde hos banken.

Nedbetaling av forbrukslånet

Enkelte banker lar kunder få inntil fem år på nedbetaling av forbrukslånet. Dette er ikke ideelt, ettersom et lån med såpass høy rente er noe du ønsker å bli kvitt så fort som mulig. Når du setter opp budsjettet ditt bør du se hvor mye du kan redusere nedbetalingstiden, slik at du: 1) blir ferdig med betalingen så fort som mulig, og 2) reduserer lånets totalkostnad.

Hvor mye penger du låner vil naturligvis også påvirke nedbetalingstiden. Uansett hvor lavt beløpet er, gjelder likevel den gylne regelen om så kort nedbetalingstid som mulig. I tillegg bør du aldri låne mer penger enn du trenger. Det er bedre å runde ned lånebeløpet enn å runde det opp. På den måten blir nedbetalingstiden kortere, og de månedlige avdragene mindre.

Oppsummering

Den som skal søke om forbrukslån bør gjøre alt for å redusere nedbetalingstiden så mye som mulig. På den måten blir lånet billigere, og du blir raskere ferdig med månedlige avdrag. Siden renten kan være svært høy ved usikrede lån, gjelder det å forsikre seg om at lånet kan betjenes gjennom hele nedbetalingstiden. Det siste en låntaker vil, er å ende opp med betalingsanmerkninger. Ved lån gjelder det å være økonomisk smart og innfri alle månedlige avdrag.