Det finnes mange tilbydere av usikrede lån på markedet, og det kan være utfordrende å finne det lånetilbudet som passer sin økonomi. Ved å sammenligne de ulike tilbudene blir det enklere å finne forskjeller mellom de ulike tilbyderne. Og å finne det lånetilbudet som er det beste.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et usikret lån hvor du kan låne inntil 600 000 kroner uten å stille med sikkerhet i bolig eller ha egenkapital. Pengene du låner kan du bruke slik du selv måtte ønske, bankene legger ingen føringer for hvordan lånet skal benyttes. Med mindre du søker om lån til refinansiering, som forbrukslånet også kan benyttes til.

Rentene på forbrukslån er noe høyere sammenlignet med andre lån, med en effektiv rente på jevnt over 10 %. Dette er et noe dyrere lån, siden bankene kompenserer for manglende sikkerhet med høyere renter. Nedbetalingstiden på lån uten sikkerhet er maksimalt fem år, men du kan velge fritt mellom ett og fem år. Kortere nedbetalingstid er anbefalt for å redusere de totale kostnadene.

Hva skal sammenlignes?

Når du skal sammenligne ulike lånetilbud er det viktig å se på mer enn den nominelle renten. Denne viser hva du betaler i renter til banken, og blir satt ut i fra hvor stor risiko bankene tar ved å låne deg penger. Den effektive renten viser derimot hva du faktisk betaler hver måned, inkludert alle former for gebyrer og ekstra påslag. Når du skal sammenligne er det viktig å se på denne renten, i tillegg til flere andre faktorer som påvirker lånetilbudet.

Ved siden av rentene er det gebyrer som påvirker de totale kostnadene. Når du tar opp et lån må du betale etableringsgebyr, dette blir gjerne trukket fra beløpet du får utbetalt. I tillegg til dette kommer månedlige administrasjonsgebyrer på mellom 30 og 100 kroner. Får du i tillegg faktura sendt i posten betaler du ekstra for dette.

En siste faktor som påvirker de totale kostnadene i stor grad er nedbetalingstiden. Kortere nedbetalingstid gir lavere totale kostnader da du betaler gebyrer og renter over en kortere periode. Lengre nedbetalingstid gir derimot økte kostnader, selv om de månedlige kostnadene blir lavere.

Hvordan sammenligne forbrukslån

For å kunne sammenligne lånetilbud må du hente inn flere tilbud. Dette kan du gjøre selv ved å søke hos flere banker. Eller du kan benytte deg av en tredjepart som tar imot søknaden og sender den videre til sine tilbydere. Dette er en effektiv metode for å søke om lån, da du sender inn en søknad og får tilbake flere tilbud. Ved å benytte deg av en tredjepart får du også samlet alle tilbudene på ett og samme sted, noe som gjør det enklere å sammenligne.

Når du skal sammenligne er det viktig å se på rentene, både de effektive og de nominelle rentene, nedbetalingstiden og de totale kostnadene. Det beste lånetilbudet er det tilbudet som passer din økonomi. Som har månedlige kostnader du kan håndtere og en overkommelig nedbetalingstid.

Du kan sammenligne forbrukslån både før og etter at du har sendt inn en søknad om lån. Sammenligningstjenester på nett tilbyr en oversikt over alle lånetilbydere og hvilke krav de stiller til lånetakere. Her kan du se hvilke tilbydere som er aktuelle og ikke. Når du har søkt kan du sammenligne de faktiske tilbudene og finne det lånet som passer deg og din økonomi best.

Fordeler med å sammenligne

Å sammenligne lånetilbud har flere fordeler. Du får oversikt over hva de ulike bankene kan tilby deg, og velge det lånetilbudet som passer din økonomi. Ved å sammenligne tilbud kan du også få en pekepinn på hva bankene kan tilby av rente. Og du kan forhandle om lavere rente på eksiterende lån.