Som student står du fritt til å ta de økonomiske valgene du selv måtte ønske. Har du studielån fra Lånekassen og har behov for mer lån, kan forbrukslån være en av flere løsninger. Men for å få innvilget et annet lån må du kunne betjene lånet, og ha en fast inntekt. Studielån kvalifiserer ikke som årlig inntekt.

Forbrukslån til unge

Aldersgrensen for å kunne ta opp lån i Norge er 18 år. Som student kan du kvalifisere til lån på grunnlag av alder, men husk at denne aldersgrensen ikke gjelder for alle banker. Flere tilbydere av usikre lån har valgt en høyere aldersgrense for å sørge for at låntaker ikke utgjør en risiko for banken som lånekunde.

For å kunne få innvilget lån må du også ha en betalingsevne, og en årlig inntekt. Ikke alle studenter har jobb ved siden av studiene. Uten fast inntekt skal det mye til for å få innvilget forbrukslån. Har du derimot en fast inntekt kan forbrukslån være en mulighet for å få kjøpt de siste tingene du mangler før studiestart.

Viktig å vite om forbrukslån

Med et forbrukslån kan du låne mellom 5 000 og 600 000 kroner. Nedbetalingstiden er noe fleksibel, som betyr at du kan velge nedbetalingstiden på lånet ditt. Det er ikke fritt valg, den øvre grensen er fem år og den nedre ett år. Du kan når som helst innfri hele lånet, eller gjøre ekstra innbetalinger.

Siden forbrukslån er et lån uten sikkerhet stiller ikke bankene krav til garanti for lånet. Du må med andre ord ikke ha egenkapital eller stille med bolig som sikkerhet. Dette gjør det noe enklere å få innvilget lån, men ikke mye. Siden bankene ikke har noen garanti er lånet dyrere, i form av høyere renter. Og det stilles strenge krav til låntakers betalingsevne.

Nominelle og effektive renter

Når vi snakker om renter på lån er det to renter som brukes, nominelle og effektive renter. De nominelle rentene er hva banken tar betalt for å låne deg penger. Denne settes ut i fra kredittvurdering og hvilken risiko du utgjør for banken. Å være ung og ha lav inntekt regnes som risiko, og unge studenter vil oppleve å kunne få tilbud om høyere rente enn etablerte personer med høyere alder.

Effektive renter er det du faktisk betaler for lånet. De er satt sammen av renter og alle slags gebyrer, og er den faktiske kostnaden du har. Når du skal sammenligne lånetilbud er det viktig å se på både de nominelle og effektive rentene.

Hva er det beste forbrukslånet for studenter?

Uansett om du er student eller ikke er det beste forbrukslånet det lånet som passer din økonomi. Det handler ikke bare om hvor høye renter og gebyrer du betaler, men at du kan betjene gjelden over den avtale perioden uten å oppleve og falle bakpå eller misligholde lånet.

Studenter har gjerne lavere årlig inntekt, mange jobber kun deltid og tjener under inntektsgrensen på 199 591 kroner satt av Lånekassen. Tjener studenter mer enn dette vil de få redusert stipendet, noe studenter ønsker å unngå.

Men dette fører også til at det er færre banker som kan tilby forbrukslån til studenter. Færre tilbydere betyr også mindre konkurranse, noe som gjerne gir økte kostnader knyttet til lån. Studenter som ønsker å søke om forbrukslån burde derfor søke om lån fra flere tilbydere og sammenligne tilbudene. Ikke ta det første og beste som dukker opp, men vent til alle bankene har kommet med sine svar.

Når tilbudene foreligger, sjekk alltid renter, nedbetalingstid og kostnader. Se på de ulike tilbudene, og hvilket som passer best inn i din økonomiske hverdag.